Shows


04.11.2017 Magedeburg - Altes Theater (Leitbild Tour Parte 2) [esgotado]
25.11.2017 Rockfabrik Ludwigsburg (Leitbild Tour Parte 2) [ingressos]
26.11.2017 Oberhausen Turbinenhalle (Leitbild Tour Parte 2) [ingressos]
27.04.2018 Plage Noire [ingressos]
28.04.2018 Plage Noire [ingressos]